SWOT ANALİZİ ÖRNEKLERİ

Swot Analizi? Swot analizleri firmaların güçlü ve zayıf yönlerinin anlaşılmasına, fırsatların farkına varılmasına ve karşılaşılabilecek tehditlerin önceden görülmesine yarayan bir tekniktir. İşletmeler açısından bakılırsa Swot Analizi Örnekleri bulunulan piyasayı sürdürülebilir nişlere ayırmaya yardımcı olmaktadır. Kişisel olarak ele alınırsa da becerileri, yetenekleri, fırsatları en iyi biçimde değerlendirerek kariyer gelişimine yardımcı bir araç olarak kullanılabilmektedir. Swot strenghts …