Kovaryans ve Korelasyon Nedir?

Kovaryans ve Korelasyon istatistiksel hesaplamalarda kullanılır. Portföy teorisinin anlaşılması amacı ile kullanılan bu iki istatistiksel kavramın anlamlarını ve birbirleri ile olan ilişkilerini ele alacağız. Bahsetmekte olduğumuz iki kavram iki farklı değişkenin aralarında olan ilişkiyi ortaya koyabilmek için kullanılmaktadır. Korelasyon kavramı kovaryanstan farklıdır, bu iki değişkenin aralarında olan ilişkinin derecesini göstermektedir. Bu iki değişken eğer birbirleri …