Kovaryans ve Korelasyon Nedir?

Kovaryans ve Korelasyon istatistiksel hesaplamalarda kullanılır. Portföy teorisinin anlaşılması amacı ile kullanılan bu iki istatistiksel kavramın anlamlarını ve birbirleri ile olan ilişkilerini ele alacağız. Bahsetmekte olduğumuz iki kavram iki farklı değişkenin aralarında olan ilişkiyi ortaya koyabilmek için kullanılmaktadır. Korelasyon kavramı kovaryanstan farklıdır, bu iki değişkenin aralarında olan ilişkinin derecesini göstermektedir. Bu iki değişken eğer birbirleri …

Hibe Kredisi Nasıl Alınır?

Son zamanlar da bir çok kişi iş kurmak için istemesi yada işini büyütme çabasından dolayı yeterli sermaye ihtiyacı bulamadığı için hem kendisine hem de ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır. Bu nedenlerden dolayı KOSGEB destekli girişimcilik kültürünün tanınması ve yaygınlaşması için hem de iş geliştirme merkezlerinin kurulması için istihdam olanaklarının arttırmak böylelikle yerel, yeni girişimcileri teşvik etmek …

Gelir Belgesiz Kredi

Değişen ve gelişen dünyada insanların ihtiyaçlarıda bu doğrultuda değişmekte ve sürekli olarak artmaktadır. Nakit paraya ihtiyaç duyulduğunda ise başvurulacak yerlerden biri bankalardır. Bu sebeple bankalara duyulan ihtiyaç günden güne artmaktadır. Bu durumu değerlendiren bankalar daha fazla müşteri kazanmak için insanlara cazip gelecek kampanyalar düzenlemektedirler. Bu kampanyaların arasında gelir belgesiz kredi verme kampanyalarıdır. Bu bankalar herhangi …

sigorta eksperi

Sigorta Eksperi Nedir? Nasıl Olunur?

Sigorta Eksperi Nedir? Nasıl Olunur? Kişilerin karşılaşabilecekleri yangın, hırsızlık, hastalık, deprem, kaza gibi her türlü riske karşılık uğrayabilecekleri zararlardan korunabilmek adına, belli bir prim ödeyerek, riskleri devrettiği bir anlaşmadır. Sigorta sisteminin en basit anlatımı, sigortalı olan kişilerin risklerinin bir havuz içinde toplanması ve olası risklerin oluşumu durumunda ise, bu havuzdan zarara uğrayan kişilerin zararlarının karşılanmasıdır. …

SWOT ANALİZİ ÖRNEKLERİ

Swot Analizi? Swot analizleri firmaların güçlü ve zayıf yönlerinin anlaşılmasına, fırsatların farkına varılmasına ve karşılaşılabilecek tehditlerin önceden görülmesine yarayan bir tekniktir. İşletmeler açısından bakılırsa Swot Analizi Örnekleri bulunulan piyasayı sürdürülebilir nişlere ayırmaya yardımcı olmaktadır. Kişisel olarak ele alınırsa da becerileri, yetenekleri, fırsatları en iyi biçimde değerlendirerek kariyer gelişimine yardımcı bir araç olarak kullanılabilmektedir. Swot strenghts …

swot analizi örneği

Swot Analizi Örneği

Swot Analizi Nedir? Swot analizi insanların zayıf ve güçlü yönlerini bilmeleri, karşılaşabilecekleri olaylar karşısında daha iyi muhakeme yeteneğine sahip olmaları için kişilerin kendilerini tanımasına yardım olan bir teknik olarak bilinmektedir. İnsanların yeteneklerini, becerilerini geliştirme ve önüne çıkabilecek fırsatları değerlendirme alıştırması yapmada öncülük etmektedir. Swot işletmeler açısından ise strengths, weaknesses, opportunities, threarhs gibi terimler ile ifade …

swot analizi

Swot Analizi

Swot analizi nedir? İşletmelerin ve kişilerin zayıf ve güçlü yönlerini görmesine, karşılarına çıkması muhtemel fırsatları değerlendirmesine, tehditleri minimize etmesine yardımcı olan bir uygulama tekniğidir. Bu uygulama tekniği belli sorular ile yapılmaktadır. Her ne kadar ilk etapta basit gibi görünse de bu sorulara verilecek doğru ve gerçekçi yanıtlar zayıf ve güçlü yönlerin fark edilmesinde, tehditlerin en …

türkiye ekonomik faaliyetleri

Türkiye’nin Ekonomik Faaliyetleri Kısaca

Türkiye gelişmekte olan ülkeler arasındadır. Dünyaca ünlü Soft Power dergisinin verilerine göre Türkiye gelişim ve ekonomik büyüme yönüyle 20. Sırada yerini almıştır. Ülkemizdeki ekonomik faaliyetler halkın geçimini sağlamak amacı esas olmak üzere, tüketim dışında ihracat üzerine yoğunlaşmaktadır. Devletin ekonomik faaliyetlerinin artması tarım, sanayi, turizm ve doğal kaynaklar yönünden ülkemizi olumlu açıdan etkilemektedir.  Ülkemiz dünya devletlerinin …

ücretsiz kredi notu

Ücretsiz Kredi Notu

Kredi notu ya da kredi puanı, kişilerle bankalar ve finans kuruluşları arasındaki her türlü parasal işlemlere dayanılarak çeşitli incelemeler sonucunda ortaya çıkarılan sayısal bir ifadedir. Bankalar referans olarak bu kredi notunu kullanır. Ücretsiz kredi notu öğrenmek için ise onlarca farklı site ve yöntem bulunuyor. Nasıl Öğrenilir? Ücretsiz kredi notu öğrenme konusu kişiler için büyük bir …

kredi notu öğrenme

Ücretsiz KKB Sorgulama

Kişilerin bankaların kredi ve kredi kartı imkanlarından yararlanabilmeniz için kredi notunuzun yüksek olması gerekmektedir. Artık bankalara gitmeden kredi notunuzu öğrenebilme imkanınız vardır. Ücretli ve ücretsiz olarak kredi notunuzu öğrenebilme imkanınız vardır. Kredi geçmişinizi kolayca öğrenmenizi sağlayan bu birimin adı KKB. Peki, ücretsiz kkb sorgulama nasıl yapılır? Cep Telefonu İle Sorgulama Artık cep telefonu üzerinden pek …