AÖF Üniversiteleri

Açıköğretim Üniversiteleri

Açıköğretim, temel olarak öğrencinin üniversiteye doğrudan katılımıyla değil, muhtelif materyaller (kitap, film, kaset vb.) vasıtasıyla eğitim gördüğü bir öğretim türüdür. Bu öğretim türünde sınavlar farklı okul ya da eğitim birimlerinde yapılmakta ve öğrenim süresini başarıyla tamamlayanlar ön lisans ya da lisans diplomalarına sâhip olabilmektedirler. Örgün öğretim diplomaları ile aynı hakları haiz olan açıköğretim mezunları, ülkemizde …