ergenlikte öz güven problemi

Ergenlikte Öz Güven Problemi

Ergenlikte öz güven problemi hemen her ailenin merak ettiği bir durumdur. Özellikle ilerleyen yaş ile birlikte çocuklar farklı isteklerde bulunabilmektedir. Fakat öz güven konusunda yetersizlik, ergen psikolojisi konusunda sorun oluşturabilmektedir. Nitekim gençlik çağındaki genel davranışlar, yaşam boyunca bir insanın karakterini belirlemektedir. Ergenlikte Öz Güven Probleminin Kaynağı Öz güven; bireyin kendisi hakkında olumlu sayılabilecek algısı, duyguları, ve …