sigorta eksperi

Sigorta Eksperi Nedir? Nasıl Olunur?

Sigorta Eksperi Nedir? Nasıl Olunur? Kişilerin karşılaşabilecekleri yangın, hırsızlık, hastalık, deprem, kaza gibi her türlü riske karşılık uğrayabilecekleri zararlardan korunabilmek adına, belli bir prim ödeyerek, riskleri devrettiği bir anlaşmadır. Sigorta sisteminin en basit anlatımı, sigortalı olan kişilerin risklerinin bir havuz içinde toplanması ve olası risklerin oluşumu durumunda ise, bu havuzdan zarara uğrayan kişilerin zararlarının karşılanmasıdır. …