SWOT ANALİZİ ÖRNEKLERİ

Swot Analizi? Swot analizleri firmaların güçlü ve zayıf yönlerinin anlaşılmasına, fırsatların farkına varılmasına ve karşılaşılabilecek tehditlerin önceden görülmesine yarayan bir tekniktir. İşletmeler açısından bakılırsa Swot Analizi Örnekleri bulunulan piyasayı sürdürülebilir nişlere ayırmaya yardımcı olmaktadır. Kişisel olarak ele alınırsa da becerileri, yetenekleri, fırsatları en iyi biçimde değerlendirerek kariyer gelişimine yardımcı bir araç olarak kullanılabilmektedir. Swot strenghts …

swot analizi örneği

Swot Analizi Örneği

Swot Analizi Nedir? Swot analizi insanların zayıf ve güçlü yönlerini bilmeleri, karşılaşabilecekleri olaylar karşısında daha iyi muhakeme yeteneğine sahip olmaları için kişilerin kendilerini tanımasına yardım olan bir teknik olarak bilinmektedir. İnsanların yeteneklerini, becerilerini geliştirme ve önüne çıkabilecek fırsatları değerlendirme alıştırması yapmada öncülük etmektedir. Swot işletmeler açısından ise strengths, weaknesses, opportunities, threarhs gibi terimler ile ifade …

swot analizi

Swot Analizi

Swot analizi nedir? İşletmelerin ve kişilerin zayıf ve güçlü yönlerini görmesine, karşılarına çıkması muhtemel fırsatları değerlendirmesine, tehditleri minimize etmesine yardımcı olan bir uygulama tekniğidir. Bu uygulama tekniği belli sorular ile yapılmaktadır. Her ne kadar ilk etapta basit gibi görünse de bu sorulara verilecek doğru ve gerçekçi yanıtlar zayıf ve güçlü yönlerin fark edilmesinde, tehditlerin en …