Eğitim

Küresel İşletmeciliğin Unsurları Nelerdir?

Gelecek; bilgi, düşünce ve zeka kullanılarak değer yaratılacak olan bir ekonomide yatmaktadır. Küresel iş yapıısında ortalama yada sıradan olma tercihi kaybetmeyi baştan kabullenmek anlamına gelmektedir. Küresel işletmelerin yönetici adaylarında aradığı ortak özelliklerden bahsetmek oldukça zordur. HSBC’de adaylar hangi alanda eğitim aldıklarında çok güdülerine, insayif sahibi olup olmadıklarına, kültürel duyarlılıklarına ve dünyayı kendi evleri olarak görmeye ne kadar hazır olduklarına göre değerlendirilmektedirler. Küresel işletmeciliğin unsurları aşağıda maddeler halinde verilmiştir.

Küresel İşletmeciliğin Unsurları

1. Küresel İşletmelerde Yönetici Becerileri: küresel işletmelerde değişen yönetici becerilerinin kazanılması yaşam boyu çabayı gerektirmektedir. Bu beceriler;

a) Küresel Stratejik Yetenekler Geliştirme ve Kullanma: Günümüz yöneticileri “Büyük Resmi” görebilmeli işletmenin vizyonunu, misyonunu ve stratejisini küreselleştrebilmelidir.

b) Değişim ve Dönüşümü Yönetme: Değişen rekabet ortamında yöneticilerin değişen çevreye karşı uyum içinde olmalı ve bu değişimlere cevap verebilmelidir.

c) Farklılığı Yönetme: Farklı kültürlerden insanlarla çalışma durumunda kalan uluslarasası yöneticiler çatışma, iletişim ve algılama sorunlarını halledebilmelidir.

d) Esnek Örgütler Tasarlama ve Bu Örgütlerde Çalışma: Etkin yöneticiler günümüzde sınırsız örgütler kurmaya başlamışlardır. Tek merkez hakimiyeti yerine temsilciliklere daha çok yetki ve sorumluluk verilmeye başlanmıştır.

e) Ekip İçinde Çalışma: Küresel stratejilerin gelişmesi için bu çalışma tarzı mutlaka olmalıdır.

f) İletişim Kurma: Küresel işletme çevresinde yöneticiler farklı insan gruplarıyla iletişim kurmak zorundadırlar.

g) Öğrenme ve Öğrendiklerini Başkaları İle Paylaşma: Bir işletmenin değişen çevreye uyum sağlayabilmesine ve diğer işletmelerin göremdiği fırsatları görerek değerlendirmesine olanak sağlamaktadır. Öğrenen örgütlerde kazanılan bilgi ve becerileri işletmedeki ilgili bölümlere yayarak onların tekerleği yeniden icar etme gereksizliğinden kurtarılması hedeflenmektedir. Örgütsel öğrenme amacı değişime hazırlıklı olmanın yanısıra yenilik yaratarak gelirleri arttırmaktır.

2. Ortaklık ve Stratejik Birlikler: Bunların oluşmasının temel nedeni ortaklık şeklinde bir araya gelerek diğer işletmlerle olan rekabet avantajını ele geçirmektir.

3. Kalite Odaklılık: Bir işletme müşteri sayısını arttırmak istiyorsa kalite sistemini mutlaka geliştirmek zorundadır.

4. İnsan Kaynaklarına Odaklanma: İşletmelerin katma değeri sonsuz olan tek kaynağı insan kaynaklarıdır.

5. Dış Kaynaklara Yönelme: İşletmenin kendi temel yeteneklerine odaklanarak diğer işleri başka firmalara vermesidir. Bir diğer deyişle diğer firmalar ile işbirliği içerisinde bulunma diyebiliriz.

6. Özelleştirme: Karlı olmayan bir işletmeyi özel sektör ile daha karlı rekabetçi ve daha etkili hale getirmektir. Diğer bir ifade ile işletmelerin verimlilik, etkinlik ve karlılık yönelimli olarak özel kesim aracılığı ile yeniden yapılandırılmasıdır.

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.