Eğitim

Üniversiteler için öğretim programları

Yükseköğrenim olarak adlandırılan ve dört yıllık temel lise eğitimini başarıyla tamamlayan öğrencilerin girmeye hak kazandıkları üniversiteler, temel olarak dört kategoriye ayrılmışlardır. Esas kategori örgün eğitim olarak adlandırılan sistemde öğrenciler, üniversiteye düzenli olarak belli saatlerde katılım sağlamaktadırlar. Bu sistem aynı zamanda birinci öğretim olarak da isimlendirilmektedir. İkinci öğretim şeklinde ifade edilen kategori ise, birinci öğretim öğrencilerin dersleri bittikten sonra, akşamları yapılan eğitim olarak özetlenebilmektedir. İkinci öğretim sisteminin gayesi, artan öğrenci sayısını uygun olarak eğitim ve öğretime dahil etmek olduğu gibi, bizatihi çalışan öğrencilerin tercih etmeleri için sunulan iyi bir alternatiftir.

Açıköğretim olarak bir terkip haline gelmiş sistem ise, ülkemizde en sık başvurulan öğretim seçeneğidir. Bu öğretim sisteminde derse konu bilgiler televizyon, radyo gibi iletişim araçları dahilinde öğrencilere sunulmakta ve ders ile ilgili kitap gibi materyaller aracılığıyla da eğitim pekiştirilmektedir. Sınavlar, bağlı olunan üniversitelerden bağımsız olarak farklı mekânlarda yapılabilmektedir. Mezuniyet durumunda verilen diploma, hukuki olarak yukarıda zikredilen öğretimlerde ki mezuniyet belgeleri ile aynı haklara sahiptir.

Uzaktan Öğretim

Bu konuda verebileceğimiz son kategori ise uzaktan öğretim sistemidir. Ülkemizde son yıllarda popülerlik kazanan uzaktan öğretim sistemlerinde öğrencilere verilen dersler, interaktif olarak sanal alemde bilgisayar nezdinde verilmektedir. Dileyen öğrenciler derse iştirak edebilmekte ve soru sorarak, derse katılım sağlayabilmektedirler. Bu sistemin temel prensibi, fiziki olarak okula ulaşması zor olan öğrencileri de eğitim sistemine dahil etmektir. Aynı zamanda bedensel engelli öğrenciler için de önemli bir fırsat olarak değerlendirilmektedir.

Yüksek öğrenim mezunu bireylerin sayısının ülkemizde günbegün artması ve bununla doğrudan ilişkili olarak profesyonel iş hayatında üniversite mezunu olmanın avantajı yadsınamaz bir gerçektir. Bu nispetle, salt öğrencilikle iştigal eden biri için örgün öğretim programları uygunken, gündüz vakitleri çalışan öğrenciler için ikinci öğretim programları tercih sebebidir. Muhtelif sebepler nedeniyle üniversitelere fiziki olarak katılım sağlayamayan öğrencilerin ise tercih edebilecekleri açıköğretim ile uzaktan öğretim programları da güzide bir alternatif olarak karşımızda durmaktadır. Öğrencilerin hayatlarında iş sahasına direkt etki eden üniversite mecrası, yukarıda saydığımız öğretim türleri ile daha da kolaylaşacaktır umudundayız.

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.